Đoàn thanh niên Tổng công ty tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo “Ngày thứ Hai đỏ - Redmon” năm 2018