Đoàn Thanh niên VATM: “Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh” và “Gặp mặt, đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy Tổng công ty với đoàn viên thanh niên”