Đoàn thể thao Trung tâm khí tượng hàng không tổ chức Lễ xuất quân với quyết tâm cao nhất