Đội Tổng công ty xuất sắc đạt giải Nhì Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi Ngành GTVT năm 2016