Giao lưu giữa Vietjet Air với Công ty Quản lý bay miền Bắc và Trung tâm Quản lý luồng không lưu