Hệ thống VCCS TDM hiện tại và VCS IP cho tương lai (kỳ cuối)

Giải pháp công nghệ IP cho VCS Nếu sử dụng công nghệ TDM thì chúng ta phụ thuộc vào nhà sản xuất chuyển mạch thoại. Tức là khi đầu tư ta phải tính đủ số lượng bàn điều khiển có thể dùng cho tương lai, khả năng nâng cấp phụ thuộc vào dung lượng tổng đài trung tâm. Ngoài ra, sẽ bị phụ thuộc vào nhà cung cấp khi muốn mở rộng thêm vì chỉ có thể mua của hãng và vì công nghệ TDM đã cũ nên nhiều khi hãng không còn sản xuất dẫn đến không thể mua được hoặc mua với giá thành cao.

Về mặt đường truyền: trong viễn thông các nhà cung cấp dần loại bỏ các đường truyền TDM mà thay vào đó là các đường truyền IP. Thực tế, đa số các đường truyền TDM hiện nay chỉ là việc chuyển đổi giao diện từ IP sang TDM, xu hướng chuyển đổi có thể xem ở hình vẽ dưới

Hình 9: đường truyền sử dụng TDM và IP Ưu, nhược điểm công nghệ

Đối với công nghệ TDM

Nếu sử dụng công nghệ TDM thì khi xây dựng ta phải mua VCS với số bàn điều khiển có thể cần phải sử dụng cho tương lai, tức là nếu hiện tại chỉ có 3 bàn sử dụng nhưng vẫn phải mua VCS có 64 bàn điều khiển đề có thể mở rộng trong tương lai

Sử dụng công nghệ TDM với cấu trúc chuyển mạch trung tâm khi đó nếu lỗi xảy ra ở chuyển mạch trung tâm hỏng thì kéo theo cả hệ thống hỏng.

Đối với công nghệ IP

Khi sử dụng IP thì ta chỉ phải mua đúng số lượng cần thiết, trong tương lai nếu cần mở rộng ra bao nhiêu nhiều bàn thì sẽ mua với số lượng tương ứng.

Chuyển mạch IP sử dụng cấu trúc phân tán, khi hỏng một điểm không ảnh hưởng tới hoạt động của điểm còn lại, ngoài ra với cấu trúc phân tán cho ta thêm khả năng dự phòng theo miền địa lý.

Kết luận

Công nghệ IP cho các đài kiểm soát là rất hợp lý bởi với công nghệ IP ta không phụ thuộc vào dung lượng (số vị trí khai thác) giới hạn cho trước của khối chuyển mạch trung tâm. Ta có thể xây dựng hệ thống bắt đầu chỉ với một vài vị trí khai thác, sau đó có thể mở rộng một cách không bị giới hạn số lượng các vị trí khai thác cũng như các radio đấu nối vào hệ thống với công nghệ IP.

Hệ thống sẽ sử dụng chuẩn IP ED137 hiện đang được sử dụng ở châu Âu và bắc Mỹ, chức năng của bộ chuyển đổi đi kèm là để tương thích với các hệ thống cũ sử dụng công nghệ TDM.

Việc sử dụng công nghệ IP giúp đơn giản việc quản lý mạng, dễ dàng trong đấu nối, vận hành. Ngoài ra, với công nghệ IP, tín hiệu thoại thoại được truyền cùng với cả tình trạng hoạt động thiết bị và hiển thị trực tiếp ngay trên màn hình VCCS nên có thể đưa ra các cảnh báo tức thời về các lỗi của thiết bị tới kiểm soát viên không lưu cho phép đưa ra các giải pháp xử lý tình huống một các nhanh chóng.