Hoàn thành dự án đường truyền cáp quang cho các hệ thống quan trắc khí tượng tự động tại các sân bay Đà Nẵng, Pleiku và Phù Cát