Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty lần thứ mười một và công bố các Quyết định chuẩn y Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty