Hội nghị Công tác phối hợp, hiệp đồng giữa Hàng không dân dụng và đơn vị Quân sự tại Công ty Quản lý bay miền Trung