Hội nghị giới thiệu và thảo luận về ứng dụng công nghệ trong công tác Quản lý luồng tàu bay đi, đến tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài