Hội nghị người lao động Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay năm 2023