Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phối hợp hiệp đồng giữa Sư đoàn Không quân 370 và Công ty Quản lý bay miền Nam năm 2022