Hội thảo về Quản lý luồng không lưu (ATFM) tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc và Cam Ranh