Kế hoạch bố trí nhân viên Khí tượng hàng không trực tại Trung tâm Kiểm soát đường dài Hà Nội