Khai mạc Hội diễn nghệ thuật kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam