Khai mạc Hội nghị AIM toàn cầu 2015 tại trụ sở Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam