Khối Cơ quan Tổng công ty tổ chức chương trình "Vầng trăng yêu thương" năm 2017