Không khí làm việc tại Trung tâm Khí tượng hàng không những ngày đầu năm mới