Không khí lạnh ảnh hưởng đến hoạt động bay tại các sân bay khu vực miền Bắc