Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nâng cao chia sẻ dữ liệu giám sát ADS-B giữa Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Cục Hàng không dân dụng Singapore