Ký kết Văn bản hiệp đồng phối hợp công tác Khẩn nguy sân bay, tìm kiếm cứu nạn