Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng chúc Tết CB-NV Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam