Lãnh đạo Công ty Quản lý bay miền Trung thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay phục vụ cao điểm Tết 2020