Lãnh đạo VATM chúc mừng đại diện lao động nữ của TCT nhân ngày 8/3