Lãnh đạo VATM chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10