Lãnh đạo VATM gặp mặt chúc mừng đại diện lao động nữ nhân ngày 8/3