Lãnh đạo VATM gặp mặt chúc mừng lao động nữ nhân ngày 8/3