Lãnh đạo VATM gặp mặt đại diện nữ cán bộ, công nhân viên nhân ngày 8/3