Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Trung tâm Kiểm soát- Tiếp cận Tại sân Cam Ranh