Lễ gắn biển công trình “Đài dẫn đường VOR/DME Điện Biên mới” chào mừng Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam