Lế ký kết biên bản bàn giao các dịch vụ giữa Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam