Lễ ký kết Văn bản hiệp đồng phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở điều hành bay giữa Công ty QLBMN và Công an thành phố Cà Mau