Lễ ra mắt "Hội hưu trí Quản lý bay khu vực Đà Nẵng"