Nét mới trong hoạt động phối hợp Tìm kiếm cứu nạn trên biển