Nghiệm thu, chạy thử thiết bị máy in khổ lớn chuyên dụng cho Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng