Ổn định toàn diện các hoạt động tại Đài KSKL Phù Cát sau 3 tháng hoạt động chính thức