Phối hợp, hiệp đồng nâng cao công tác điều hành bay giữa Hàng không dân dụng và Quân sự