Quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Công Long kiểm tra công tác chuẩn bị khai thác đường cất hạ cánh mới tại Cảng Hàng không Điện Biên