Sử dụng chóp an toàn trong dịch vụ đánh tín hiệu tàu bay tại Sân bay quốc tế Nội Bài