Tăng cường công tác đảm bảo hoạt động bay trong mùa mưa bão và điều kiện thời tiết xấu