Tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn đường cất hạ cánh