Tặng Kỷ niệm chương vì sự phát triển giao thông vận tải cho Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng không dân dụng Saint Petersburg, Liên bang Nga