Tham quan học hỏi việc triển khai A-CDM tại Vương quốc Bỉ