Thành công trong thiết kế phương thức bay hiện đại PBN tại Cảng Hàng không Điện Biên