THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Khai thác phương thức bay đi/đến SID/STAR RNAV1 tại Đà Nẵng