Thống nhất các phương thức bay PBN giữa VATM và Quân chủng Phòng không- Không quân