Thông tin báo chí về sự kiện chào mừng điều hành chuyến bay thứ 900.000 trong năm 2019 và chào mừng 25 năm ngày tiếp nhận phần phía Nam Vùng thông báo bay Hồ Chí Minh