Chủ tịch Lê Hoàng Minh gửi thư chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10