Thứ trưởng Lê Anh Tuấn chỉ đạo về tiến độ Dự án thành phần 2 "Các công trình phục vụ Quản lý bay" - Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 và Dự án ATCC/HCM