Thứ trưởng Lê Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị cho sân bay Điện Biên hoạt động trở lại